خودمو دارم که

ملودی: علی نورایی

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

ته دنیا باشم تک و تنها باشم خودمو دارم که رو به روم سد باشه همه چی بد باشه خودمو دارم که خودمو دارم که روزای تنهایی بزنه رو شونم بگه تنها نیستی وقتی که دلتنگم وقتی که دلگیرم بگه تا من هستم ته دنیا نیستی زندگی گاهی خوب گاهی هم بد میشه نمیشه از قلبم غمو بردارم که اما تو هر حالی به خودم میگم خب همه رفتن باشه خودمو دارم که، خودمو دارم که اگه بارون اومد اگه دلگیرم کرد اگه غم پیرم کرد خودمو دارم که اگه توی این شهر تک و تنها موندم از همه جا موندم خودمو دارم که، خودمو دارم که روزای تنهایی بزنه رو شونم بگه تنها نیستی وقتی که دلتنگم وقتی که دلگیرم بگه تا من هستم ته دنیا نیستی زندگی گاهی خوب گاهی هم بد میشه نمیشه از قلبم غمو بردارم که اما تو هر حالی به خودم میگم خب همه رفتن باشه خودمو دارم که، خودمو دارم که

ویدیو های پیشنهادی