داغ جدایی (آلبوم فصل عاشقی)
0

شاعر: رضا دربندی، اسحاق انور/ آهنگساز: رضا دربندی/ تنظیم: پویا سرایی

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیایی ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیایی از داغ جدایی جگرم سوخت، کجایی؟ از داغ جدایی جگرم سوخت، کجایی؟ بخت من سرگشته گره خورده به مویت وقت است دگر حلقه ی گیسو بگشایی من ماهی دلتنگم و چشمان تو دریاست زندانی دریای تو را نیست رهایی ما آینه گشتیم که حیران تو باشیم مشکن دل این آینه با سنگ جدایی چون سایه به دنبال تو یک عمر دویدیم دردا و دریغا نرسیدیم به جایی دردا و دریغا نرسیدیم به جایی ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیایی از داغ جدایی جگرم سوخت، کجایی؟ از داغ جدایی جگرم سوخت، کجایی؟

ویدیو های پیشنهادی