نام جاوید وطن
0

شاعر: بیژن ترقی/ آهنگساز: سیاوش بیضایی بر اساس اثر آلفرد لومر فرانسوی

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

نام جاوید وطن، صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم همه‌ جان و تنم، وطنم وطنم وطنم وطنم بشنو سوز سخنم که نوا گر این چمنم همه‌ جان و تنم، وطنم وطنم وطنم وطنم همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه‌زنان، ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان،‌ ز صلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم همه‌ جان و تنم، وطنم وطنم وطنم وطنم همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه‌زنان، ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان،‌ ز صلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوا گر این چمنم همه‌ جان و تنم، وطنم وطنم وطنم وطنم

ویدیو های پیشنهادی