کاری به کارم نداری

.

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

کاری به کارم نداری هی سرکارم میذاری من که برات میمیرم بگو چرا دوسم نداری چی آوردی به روزم بگو تا کی باید بسوزم بگو باهام میمونی حتی واسه یه روزم دیگه تو قلبم دیگه جایی نداری هی بلا سرم میاری من که برات میمیرم بگو چرا منو دوست نداری از این و اون شنفتم تو یه یار دیگه داری اگه بازم بیای سراغم منت سرم میذاری سرتو بذار رو شونم تا آروم بگیره جونم میخوام برات عزیزم از ته دل بخونم بگم به تو میگی تو سیاهه روزگارم ختم کلوم حرفام جز تو کسی ندارم بازم میگی تو قلبم دیگه جایی نداری هی بلا سرم میاری من که برات میمیرم بگو چرا منو دوس نداری از این و اون شنفتم تو یه یار دیگه داری اگه بازم بیای سراغم منت سرم میذاری میگی تو قلبم دیگه جایی نداری هی بلا سرم میاری من که برات میمیرم بگو چرا منو دوس نداری از این و اون شنفتم تو یه یار دیگه داری اگه بازم بیای سراغم منت سرم میذاری منت سرم میذاری ... کاری به کارم نداری ...

ویدیو های پیشنهادی