لیلا

همخوانی جذاب طرفداران با علیرضا طلیسچی با آهنگ لیلا

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا یه گوشه چشمی بنداز بذار نیمه ی گمشدم دوباره بشه پیدا ای وای انگار تورو میخوامت الا بلا لیلا ... لیلا بیا نازت کنم رو شونم احساست کنم هی از غریبه ها بگم یه خورده حساست کنم چشماتو آرایش کنی بزنم خرابش کنم کادوتو اخم کنی نخوای خودم برات بازش کنم آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا یه گوشه چشمی بنداز بذار نیمه ی گمشدم دوباره بشه پیدا ای وای انگار تورو میخوامت الا بلا لیلا ... آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا یه گوشه چشمی بنداز بذار نیمه ی گمشدم دوباره بشه پیدا ای وای انگار تورو میخوامت الا بلا لیلا ... لب دره باشم تو بگی واست میپرم تو اراده کنی دنیارم واست میخرم یه سفر با تو میچینم یه شمال تورو میبرم هر طرف تو باشی من به عشق تو اون ورم آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا یه گوشه چشمی بنداز بذار نیمه ی گمشدم دوباره بشه پیدا ای وای انگار تورو میخوامت الا بلا لیلا ... آی لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا یه گوشه چشمی بنداز بذار نیمه ی گمشدم دوباره بشه پیدا ای وای انگار تورو میخوامت الا بلا لیلا ...

ویدیو های پیشنهادی