قرار نبود
0

شعر : علی ایلیا | تنظیم قطعه : امیر بهادر دهقان

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

نمیدونم چی شد که اینجوری شد نمیدونم چند روزه نیستی پیشم اینارو میگم که فقط بدونی دارم یواش یواش دیوونه میشم تا کی به عشق دیدنت دوبارت تو کوچه ها خسته بشم بمیرم تا کی باید دنبال تو بگردم از کی باید سراغتو بگیرم از کی باید سراغتو بگیرم قرار نبود چشمای من خیس بشه قرار نبود هرچی قرار نیس بشه قرار نبود دیدنت آرزوم شه قرار نبود که اینجوری تموم شه یادت میاد ثانیه های آخر گفتی میرم اما میام به زودی چشمامو بستم نبینی اشکمو چشمامو وا کردمو رفته بودی چشمامو وا کردمو رفته بودی قرار نبود منتظرت بمونم قرار نبود بری و برنگردی از اولش کنار من نبودی آخرشم کار خودت رو کردی قرار نبود چشمای من خیس بشه قرار نبود هرچی قرار نیس بشه قرار نبود دیدنت آرزوم شه قرار نبود که اینجوری تموم شه

ویدیو های پیشنهادی