وطن نامه

موزیک: مهدی لطفی / ترانه: رضا علی پناهی

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار که زیر آسمان دیگری غنوده ام همیشه با تو بوده ام همیشه با تو بوده ام وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار که زیر آسمان دیگری غنوده ام همیشه با تو بوده ام همیشه با تو بوده ام چه غمگنانه سال ها که بال ها زدم به سوی بحر بی کرانه ات چه غمگنانه سال ها که بال ها زدم به سوی بحر بی کرانه ات که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی به اوج رفت موج های تو به اوج رفت موج های تو که یاد باد که یاد باد اوج های تو وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار که زیر آسمان دیگری غنوده ام همیشه با تو بوده ام همیشه با تو بوده ام سپاه عشق در پی است شرار و شور کارساز با وی است دریچه های قلب باز کن … سپاه عشق در پی است شرار و شور کارساز با وی است دریچه های قلب باز کن … وطن وطن تو سبز جاودان بمان که من پرنده ای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو به دور دست مه گرفته پر گشوده ام پر گشوده ام پر گشوده ام وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار که زیر آسمان دیگری غنوده ام همیشه با تو بوده ام همیشه با تو بوده ام همیشه با تو بوده ام

ویدیو های پیشنهادی