دو دو تا چهار تا

ترانه و موزیک: آصف آریا, تنظیم: پازل بند

0

بند

متن موزیک ویدیو

یهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود دوست داری عاشقت شم ولی من نمیشم زود بذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم بعد ببینیم با هم میسازیم نمیسازیم هنوز دستت نیومده اخلاقم اینجوری نکن با من نذار عوض شه رفتارم ... دو دو تا چهارتا نکن انقدر عزیزم دیگه من بعد یکمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد دو دو تا چارتا نکن انقدر عزیزم دیگه من بعد یکمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد یهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود دوست داری عاشقت شم ولی من نمیشم زود بذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم بعد ببینیم با هم میسازیم نمیسازیم دو دو تا چهارتا نکن انقدر عزیزم دیگه من بعد یکمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد اینجوریام ‌نیست بخوام دیر بیام و زود برم از اوناش نیستم من به هیچکسی رو بدم جاتو خوب سفت کردی تو زندگیم عشق دلم دو دو تا چهارتا نکن انقدر عزیزم دیگه من بعد یکمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد دو دو تا چارتا نکن انقدر عزیزم دیگه من بعد یکمی را بیا حالا که دلم دست به دلت زد

ویدیو های پیشنهادی