سوال

موسیقی : کاوه آفاق

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

باید برای دیدنت چشما رو بست رو این جهان ای تو دلیل انسجام تو کل این دوره زمان جهان شبیه پیچکا میگرده دور روی تو خورشید خیس میشه ها ذوب میشه بروی تو من تو تموم زندگیم هی دور باطل میدم دنیا رو گشتم ته خط بجای اول رسیدم آخر آخر میرسی به اول اول راه نشونه ها درستنو راهمو رفتم اشتباه من یه عمر به در بسته میزنم خسته ام خستگی مونده رو تنم من یه عمر به در بسته میزنم حالا که بردار تنم فقط بسمت لمس توست شیمی قلب و خون که هیچ فیزیک من تو دست توست میگن که ارزش یه عمر به طول نیست به عرضشه اونقدی زنده می مونه که مرگ واسش یه ورزشه من یه عمر به در بسته میزنم خسته ام خستگی مونده رو تنم من یه عمر به در بسته میزنم این تنو ….

ویدیو های پیشنهادی